Sprawozdania finansowe

 

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2014:

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

 

2. Sprawozdanie finansowe za rok 2013:

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek wyników

 

3. Sprawozdanie finansowe za rok 2012:

 

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek wyników