Cele działalności Fundacji Notum

 

1. Działalność na rzecz ekologii, ochrony środowiska oraz ochrony zasobów przyrodniczych.

2. Działalność na rzecz ochrony zasobów oraz dziedzictwa narodowego i kulturowego.

3. Działalność w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspierania działalności oświatowej i wychowawczej a w szczególności wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej.

4. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Sprawozdania finansowe

 

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2021:

Sprawozdania merytoryczne z działalności Fundacji Notum

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021

sprawozdanie za rok 2021