Sprawozdania finansowe

 

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2021:

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

2. Sprawozdanie finansowe za rok 2020:

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

3. Sprawozdanie finansowe za rok 2019:

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

4. Sprawozdanie finansowe za rok 2018:

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2017:

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

6. Sprawozdanie finansowe za rok 2016:

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

7. Sprawozdanie finansowe za rok 2015:

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

 

8. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

 

9. Sprawozdanie finansowe za rok 2013:

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek wyników

 

10. Sprawozdanie finansowe za rok 2012:

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek wyników